FANDOM


Ściana - prosta konstrukcja wytyczająca granice domów, pokoi oraz innych konstrukcji.

Rodzaje ścianEdytuj

Ściany dzielimy na następujące kategorie:

  • drewniane - 15x belka drewniana
  • kamienne - 35x kamienie oraz 5x worek z cementem
  • stalowe - 20x pręt metalowy
  • betonowe - 10x worek betonu

Jak można się łatwo domyślić, nawytrzymalsza ściana to ściana z betonu, zaś najsłabsza to ściana drewniana, która w dodatku jest łatwopalna.