FANDOM


Barykada, czyli obiekt , która nie pozwala na przejście zarówno tobie, jak i mobom.

Dzielimy je na poniższe kategorie:

  • drewniane - 25x belek drewna
  • metalowe - 25x stalowych prętów
  • betonowe - 15 workó w betonu
  • żelbetonowe - 25x stalowych prętów oraz 15x worków betonu

Każda kategoria jest inna od pozostałych pod względem wytrzymałości oraz materiałów potrzebnych do budowy.

Z odpowiednim skillem możemy przeskakiwać przez każdą z barykad.